POJAM VLASNIŠTVA

PRAVO VLASNIŠTVA

Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima i zakonskim ograničenjima.

Oblici prava vlasništva su:

- individualno vlasništvo (nositelj vlasničkih ovlaštenja je samo jedan subjekt)
- suvlasništvo (je vlasništvo više osoba na istoj fizički nepodijeljenoj stvari po dijelovima koji su alikvotno (idealno) određeni)
- zajedničko ili skupno vlasništvo (je pravo vlasništva više osoba na istoj stvari po udjelima koji nisu određeni, ni realno ni idealno, ali su odredivi)
- etažno vlasništvo (je vlasništvo posebnog dijela suvlasničke nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom).

Pravo vlasništva može se steći na temelju:

- pravnog posla
- odluke suda ili druge nadležne vlasti
- nasljeđivanja
- zakona


<< povratak