ETAŽIRANJE

Etažiranje je uspostava sređenoga zemljišno-knjiškog stanja, nužnog za normalni promet nekretninama. Etažiranje je svakom suvlasniku vrlo korisno, a u pravnom smislu to je uspostava jedinstva nekretnine, dakle zemljišta koje je vrlo često bilo u društvenom vlasništvu te zgrade, garaža i sličnih građevina koje su na tom zemljištu izgrađene. S korektno provedenim etažiranjem u kojem važnu ulogu ima elaborat etažiranja, sa planom posebnih dijelova uspostavlja se vlasništvo posebnoga dijela nekretnina (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) i to se izražava razlomkom u idealnom dijelu suvlasništva ( …./10000). Utvrđivanje ispravnog omjera svakog suvlasnika u vlasništvu nekretnine, te time i suvlasničkog udjela u zajedničkim dijelovima, omogućuje i uspostavljanje pravednog odnosa u sufinanciranju održavanja nekretnine (pričuva i dr.).

Etažiranje se obavlja prije svih radnji gdje je potrebno uspostaviti vlasništvo nad posebnim djelovima nekretnine tj. imati uredne upise u zemljišne knjige pojedinih nekretnina kao npr. :
- dobivanja hipotekarnog kredita (ne može se upisati hipoteka banke na stan ili poslovni prostor ako isti nije etažiran)
- kupnje odnosno prodaje nekretnina
- diobe obiteljskih nekretnina
- ostavinske diobe
- utvrđivanja udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta

Etažiranje se može definirati kao dioba nekretnine na posebne dijelove koji su samostalne uporabne cjeline s odgovarajućim suvlasničkim udjelom.


<< povratak