POSTUPAK ETAŽIRANJA

DOKUMENTACIJA ZA POKRETANJE POSTUPKA ETAŽIRANJA

Za pokretanje postupka etažiranja potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju i to:

- projektnu dokumentaciju
- nacrte objekta
– izvadke iz ovjerenog projekta ili arhiva, koristi se projektna dokumentacija koja je sastavni dio akta kojim se je odobrila gradnja zgrade koja se etažira
- akt kojim je odobrena gradnja zgrade (rješenje o uvjetima građenja, ili potvrda glavnog projekta, ili građevinska dozvola) ili potvrda o vremenu gradnje i uporabna dozvola
- izvod iz katastra
- izvod iz posjedovnog lista
- izvod iz zemljišnih knjiga.

Tehničku dokumentaciju potrebno je usporediti sa stvarnim stanjem zgrade.

Ukoliko nedostaje potrebna tehnička dokumentacija potrebno je izvršiti izmjeru objekta i izraditi tehničku dokumentaciju prema stvarnom stanju.


<< povratak